22

september, 2021

23

september, 2021

Hodžova 1, Nitra, Slovensko

Konferencia: NOVODOBÉ MIGRÁCIE A ICH ODRAZ VO VEREJNEJ DISKUSII

Katedra manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu

NOVODOBÉ MIGRÁCIE A ICH ODRAZ VO VEREJNEJ DISKUSII

22. a 23. september 2021

viac info