Termíny štátnych skúšok – Bc

Riadenie kultúry a truzimu

Komisia 1

27. 5. 2024 o 8.30 hod.
miestnosť H14
denní a externí študenti

Prof. PhDr. Boris Michalík, PhD. – predseda
Doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.

Doc. PhDr. Monika Štrbová, PhD.
PhDr. Michala Fúsková, PhD.
Mgr. Jana Hučková, PhD.
PhDr. Michal Kurpaš, PhD. (aj zapisovateľ)

Študenti:
Yana Bielinská
Alina Dunaieva
Anna Hlomozda
Romana Humayova
Milena Chernova
Lenka Krčmáriková
Natália Kubečková
Katarína Labajová
Olesandra Lukasova
Karolína Olejková
Maksym Popovniak
Ema Ziaťková
Riadenie kultúry a truzimu

Komisia 2
27. 5. 2024 o 8.30 hod.
miestnosť H106
denní a externí študenti

Prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc. – predseda
Doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD.
PhDr. Katarína Kompasová, PhD.
PaedDr. Andrea Molnárová, PhD.
PhDr. Roman Zima, PhD. (aj zapisovateľ)
Študenti:
Klára Berkyová
Margaréta Buzalková
Martina Gavendová
Denisa Hazuchová
Klaudia Klimová
Veronika Kuchtová
Andrea Lábošová
Alena Malčeková
Tatiana Pastorková
Dominika Púhová
Oliver Vereš
Kulturológia

Komisia 

28.5.2024 o 8.00 hod.
miestnosť H115
prof. Mgr. Miroslav Ballay, PhD. – predseda
prof. PhDr. Július Fuják, PhD.

doc. Mgr. Erika Moravčíková, PhD.
Mgr. Kristína Jakubovská, PhD.
Mgr. Jozef Palitefka, PhD. (aj zapisovateľ)
Študenti:
Pavol Baumgartner (KU15b)
Adam Kazár (KU15b)
Veronika Koháryová (KU15b)
Martina Sklenárová (KU15b)
Silvia Vitková (KU15b)
Ema Vlasáková (KU15b)
Etnológia

Komisia 

29. 5. 2024 o 9:00 hod.
miestnosť H14
prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc. – predsedkyňa
prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.

doc. PhDr. Ivana Kontriková Šusteková, PhD.
doc. Mgr. Jana Ambrózová, PhD. (aj zapisovateľka)
Študenti:
Ivana Dalecká
Sabína Danišovičová
Júlia Galdunová
Gabriel Jankech
Peter Klinko
Karin Klinková
Júlia Mikulášová
Karina Terézia Smolková