UKF v Nitre vyhlasuje 2. výzvu Erasmus+ KA131

UKF v Nitre vyhlasuje 2. výzvu v rámci programu Erasmus+ KA131 – krajiny EÚ a EHP na letný semester akademického roka 2022/2023.

Študenti sa môžu prihlásiť na:

  • mobilitu štúdium do 26. októbra 2022
  • mobilitu stáž do 15. mája 2023

Viac info

 

Autor fotky: Buro Millennial