Piataci Oddelenia manažmentu kultúry a turizmu ÚMKTKE každoročne preukazujú svoju kreativitu a tímovú spoluprácu pri organizovaní beánií. Táto akcia je neodmysliteľnou súčasťou oddelenia už niekoľko rokov a teší sa popularite medzi študentmi aj vyučujúcimi. Tradične sa každý ročník nesie v duchu určitej témy, ktorá sa prejavuje nielen vo výzdobe miestnosti či type podávaného občerstvenia, ale najmä v pestrosti kostýmov, ktoré si študenti pripravia. V posledných rokoch bola táto akcia tematicky spracovaná v duchu divokého západu, ľudovej zábavy, cesty okolo sveta, socialistického obdobia a mafiánskeho prostredia. Súčasťou je aj zábava do skorého rána a lákavé ceny v tombole od známych sponzorov.