Sprievodca cestovného ruchu

Katedra je od roku 2003 akreditovanou inštitúciou pre kurz ďalšieho vzdelávania Sprievodca cestovného ruchu. Absolventi kurzu získajú platné osvedčenie, ktoré im umožní vykonávať profesiu delegáta cestovnej kancelárie a sprievodcu na poznávacom zájazde. Prehĺbia si svoje znalosti z problematiky geografie cestovného ruchu, histórie a kultúry Slovenska, ekonomiky, metodiky činnosti sprievodcu cestovného ruchu, techniky služieb cestovného ruchu, cestovných kancelárií, tvorby itineráru – harmonogramu trasy zájazdu a aktuálneho spoločenského diania. V rámci kurzu je realizovaný aj kurz prvej pomoci a praktické ukážky sprievodcovskej činnosti počas odborných exkurzií.