Termíny štátnych skúšok – Mgr

Riadenie kultúry a truzimu

Komisia 1
23. 5. 2024 o 8.30 hod
miestnosť H14
denní študenti

prof. PhDr. Boris Michalík, PhD. – predseda
doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.

PhDr. Michala Fúsková, PhD.
Mgr. Jana Hučková, PhD.
PhDr. Michal Kurpaš, PhD. (aj zapisovateľ)

Študenti:
Bc. Ježíková Petra
Bc. Klemanová Radka
Bc. Magáthová Mária
Bc. Margušová Nikola
Bc. Petríková Diana
Bc. Sabo Mário
Bc. Sýkorová Natália
Bc. Šuhajdová Zdenka
Bc. Taran Anastasiia
Komisia 2
23. 5. 2024 o 8.30 hod
miestnosť H106
denní študenti

prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc. – predseda
doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD.
PhDr. Katarína Kompasová, PhD.
PaedDr. Andrea Molnárová, PhD.
doc. PhDr. Monika Štrbová, PhD. (aj zapisovateľ)

Študenti:
Bc. Benko Adam
Bc. Gaďová Alexandra
Bc. Guttmanová Rebeka
Bc. Nagyová Cintia
Bc. Ondróová Carmen
Bc. Pinkeová Réka
Bc. Shestakova Elina
Bc. Valachová Daniela
Komisia 1
24. 5. 2024 o 8.30 hod
miestnosť H14
externí študenti

prof. PhDr. Boris Michalík, PhD. – predseda
doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.

PhDr. Michala Fúsková, PhD.
Mgr. Jana Hučková, PhD.
PhDr. Michal Kurpaš, PhD. (aj zapisovateľ)

Študenti:
Bc. Devečka René
Bc. Gazdíková Kristína
Bc. Hlavatá Ľudmila
Bc. Marková Monika
Bc. Redecky Erika
Bc. Uhlár Vlastimil
Bc. Uškrtová Vladimíra
Bc. Vargová Alexandra
Bc. Žiláková Martina
Bc. Kováč Jozef – len štátna skúška
Komisia 2
24. 5. 2024 o 8.30 hod
miestnosť H106
externí študenti

prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc. – predseda
doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD.

PhDr. Katarína Kompasová, PhD.
PaedDr. Andrea Molnárová, PhD.
doc. PhDr. Monika Štrbová, PhD. (aj zapisovateľ)

Študenti:
Bc. Bariak Martina
Bc. Čemanová Jana
Bc. Duchová Dominika
Bc. Kalajdzievova Erika
Bc. Karácsony Nikoleta
Bc. Kmetyová Henrieta
Bc. Rakšányiová Michaela
Bc. Valachová Jana
Bc. Vašová Natália
Bc. Pagáčová Natália – len štátna skúška
Etnológia
Komisia 
30. 5. 2024 o 9.00 hod (štvrtok)
miestnosť H14

prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. – predseda

doc. PhDr. Margita Jágerova, PhD.
doc. PhDr. Ivana Kontriková Šusteková, PhD.
doc. Mgr. Jana Ambrózová, PhD. (aj zapisovateľ)

Študenti:

Bc. Timotej Fedor
Bc. Alexadra Bachledová